இலங்கை

2023 வரவு செலவுத் திட்டம் நிறைவேறியது

2023ம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தின் மூன்றாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பில், வரவு செலவுத் திட்டம் 43 மேலதிக வாக்குகளினால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு ஆதரவாக 123 வாக்குகளும், எதிராக 80 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

வரவு செலவுத் திட்ட வாக்கெடுப்பில் 2 வெளிநடப்பு செய்திருந்தனர். 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button