இலங்கை

லிட்ரோ எரிவாயு விலை அதிகரிப்பு

லிட்ரோ உள்நாட்டு எரிவாயு எரிவாயுவின் விலை இன்று முதல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி 12.5 கிலோ 685 ரூபாவால் அதிகரிப்பு – புதிய விலை 4,250 ரூபா.

5 கிலோ 276 ரூபாவால் அதிகரிப்பு – புதிய விலை 1,707 ரூபா.

2.3 கிலோகிராம் 127 ரூபாவால் அதிகரிப்பு – புதிய விலை 795  ரூபா.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button