இலங்கை

தங்கத்தின் விலை மேலும் அதிகரிப்பு

உலக சந்தையில் இன்றைய தினம்(05) தங்கத்தின் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது.

இதன்படி இலங்கையிலும் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய, இலங்கையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 625,544.00 ஆக காணப்படுகிறது.

24 கரட் தங்கம் கிராம் ஒன்றின் விலை 22,070.00 ஆக நிலவியது.

மேலும்,24 கரட் தங்கம் 8 கிராமின் விலை 176,550.00 ஆக நிலவியது.

22 கரட் தங்கம் கிராம் ஒன்றின் விலை 20,240.00 ஆக நிலவியது.

மேலும்,22 கரட் தங்கம் 8 கிராமின் விலை 161,850.00 ஆக நிலவியது.

21 கரட் தங்கம் கிராம் ஒன்றின் விலை 19,320.00 ஆக நிலவியது.

21 கரட் தங்கம் 8 கிராமின் விலை 154,500.00 ஆக நிலவியது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button