இலங்கை

சீனாவிடமிருந்து 10.6 மில்லியன் லீற்றர் டீசல்

சீனாவிடமிருந்து 10.6 மில்லியன் லீற்றர் டீசலை இலங்கைக்கு வழங்கியுள்ளது.

இந்நிலையில், குறித்த  எரிபொருள் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதனை, நாட்டின் விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடி உட்பட மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட துறைகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த பயன்படுத்தப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button