இலங்கைமுக்கியச் செய்திகள்

எரிசக்தி அமைச்சர் வெளியிட்ட மற்றுமொரு அறிவிப்பு

எரிபொருள் விசேட ஒழுங்குவிதிகள் சட்டமூலத்திற்கு நாடாளுமன்ற ஆலோசனை சபை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகர இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button