ஆன்மிகம்

எந்த தெய்வத்தை பூஜித்தால் என்ன பிரச்சனை தீரும்

பகைவனை வெல்ல – காளியை வழிபடவும்.

செல்வம் விரும்பினால் – சண்டியைப் பூசிக்கவும்

அரசர்களை மயக்க – சாம்பவி பூசை செய்யவும்

இன்னல், எளிமை அகல – துர்க்கையை வழிபடவும்

போரில் வெற்றிபெற – துர்க்கையை வழிபடவும்

கொடும் பகைவனை அழிக்க – துர்க்கையை வழிபடவும்

மறுமையில் நன்மை பெற – துர்க்கையை வழிபடவும்

மனவிருப்பம் நிறைவேற – சுபத்திரையை பூசிக்கவும்.

நோய் விலக – ரோகிணியை வணங்கவும்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button