24 கரட் தங்கம்

  • இலங்கை

    தங்கத்தின் விலை மேலும் அதிகரிப்பு

    உலக சந்தையில் இன்றைய தினம்(05) தங்கத்தின் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது. இதன்படி இலங்கையிலும் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய, இலங்கையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின்…

    Read More »
Back to top button