22ஆவது திருத்த சட்டம்

  • இலங்கை

    22ஆவது திருத்த சட்டம் நிறைவேறியது

    அரசியலமைப்பின் 22ஆவது திருத்தச் சட்டம் 178 மேலதிக வாக்குகளால் சற்றுமுன்  நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அரசியலமைப்பின் 22வது திருத்தச்சட்டமூலம் மீதான வாக்கெடுப்பில் அதற்கு ஆதரவாக 179 வாக்குகளும் எதிராக…

    Read More »
Back to top button