வாகனங்களின் விலைகளில் வீழ்ச்சி

  • இலங்கை

    வாகனங்களின் விலைகளில் வீழ்ச்சி

    நாட்டில் வாகனங்களின் விலை குறைந்துள்ளதாக இலங்கை மோட்டார் வாகன இறக்குமதியாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. வட்டி வீதங்கள் அதிகரித்துள்ளமை மற்றும் உதிரிப்பாகங்களுக்கான தட்டுப்பாடு காரணமாக வாகனங்களின் விலை குறைந்துள்ளதாக…

    Read More »
Back to top button