வளிமண்டலவியல்

  • இலங்கை

    சீரற்ற காலநிலை மேலும் அதிகரிக்கும்

    சீரற்ற காலநிலை மேலும் அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது. இதற்கமைய, கிழக்கு, ஊவா, வடக்கு மற்றும் வட மத்திய மாகாணங்களிலும், மாத்தளை மாவட்டத்திலும்…

    Read More »
Back to top button