யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்

  • இலங்கை

    நான்கு மாணவர்களுக்கு இடைக்காலத் தடை

    யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக முகாமைத்துவ கற்கைகள் வணிக பீடத்தில் மாணவர்களிடையே இடம்பெற்ற கைகலப்பு தொடர்பில் நான்கு மாணவர்களுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி கிழக்கு, கலாசாலை வீதியில் கடந்த…

    Read More »
Back to top button