முதியவர் உயிரிழப்பு

  • இலங்கை

    யாழ். விபத்தில் முதியவர் உயிரிழப்பு

    யாழ்ப்பாணம் நிலவரை பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் முதியவர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். நிலாவரை பகுதியிலிருந்து சிறுப்பிட்டி நோக்கி துவிச்சக்கர வண்டியில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த போது எதிரே வந்த…

    Read More »
Back to top button