பால்மா தட்டுப்பாடு

 • இலங்கை

  பால்மா இறக்குமதியை குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை

  இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மாவை சார்ந்திருப்பதை தடுக்கும் வகையில் உள்நாட்டு பால் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான குறுகிய, நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால திட்டத்தை தயாரிப்பதற்காக குழுவொன்று ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.…

  Read More »
 • இலங்கை

  மீண்டும் பால்மா தட்டுப்பாடு?

  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டாளரின் செயற்பாட்டின் காரணமாக இலங்கையில் மீண்டும் பால் மா தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக பால்மா இறக்குமதியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இறக்குமதி கட்டுப்பாட்டு திணைக்களத்தின் அனுமதி…

  Read More »
Back to top button