சாரதி

  • இலங்கை

    சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்தில் மாற்றம்

    தற்போதைய சாரதி அனுமதிப்பத்திர அட்டைக்கு பதிலாக டிஜிட்டல் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி அளித்துள்ளது. இன்று (11) இடம்பெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில்…

    Read More »
Back to top button