கோதுமை

  • இலங்கை

    கோதுமை மாவின் விலை குறைப்பு

    பிரிமா மற்றும் செரண்டிப் கோதுமை மாவின் விலை, கிலோ ஒன்றுக்கு 15 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதென செரண்டிப் மற்றும் பிரிமா நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. குறித்த விலைக்குறைப்பு இன்று முதல்…

    Read More »
Back to top button