கல்வி

  • இலங்கை

    பரீட்சைகள் பிற்போடப்பட்டுள்ளன

    எதிர்வரும் 5ஆம் திகதி நடைபெறவிருந்த மத்திய மாகாண  பரீட்சைகள் பிற்போடப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் கல்வியில் ஒன்றிய தலைவர் கணபதி  கனகராஜ்  தெரிவித்துள்ளார். மத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தினால் கல்விப்…

    Read More »
Back to top button