கல்வி அமைச்சு

 • இலங்கை

  பாடசாலை விடுமுறை நாட்கள் குறைப்பு?

  பாடசாலை விடுமுறை நாட்களை குறைப்பது தொடர்பில் கல்வி அமைச்சு அவதானம் தெலுத்தியுள்ளது. அடுத்த வருடம் பாடசாலை விடுமுறையை குறைப்பது தொடர்பில் அவதானம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக கல்வி அமைச்சர்…

  Read More »
 • இலங்கை

  நாளை பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறையா?

  நாளைய தினம் பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்படவில்லை என கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. எனவே சகல பாடசாலைகளினதும் கற்றல் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும் என கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் தெரிவித்தார்.…

  Read More »
Back to top button