கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரணத் தர பரீட்சை

  • இலங்கை

    O/L பரீட்சை பெறுபேறுகள் வௌியாகின

    2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரணத் தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் சற்றுமுன் வௌியாகியுள்ளன. பரீட்சை திணைக்களத்தின் www.doenets.lk மற்றும் www.results.exams.gov.lk என்ற இணையத்தளங்களில் பெறுபேறுகளை…

    Read More »
Back to top button