ஏற்றுமதி

  • இலங்கை

    பால்மாவுக்கு மீண்டும் தட்டுப்பாடு?

    சந்தையில் மீண்டும் பால்மாவுக்கான தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக அகில இலங்கை சிற்றுண்டிச்சாலை உரிமையாளர் சங்கத்தின் இணைப்பாளர் அசேல சம்பத் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு, சுங்கத் திணைக்களத்தின் அலட்சிய போக்கே காரணமெனவும்…

    Read More »
Back to top button